Category

Về chúng tôi

Giới thiệu về Công ty

Về chúng tôi

Chúng tôi là ai? Nhà máy khai thác và chế biến Hoằng Tiệp thành lập năm 1996, với các ngành chính: Khai thác, tuyển rửa và phân loại cát trắng phục vụ chế biến sâu các sản phẩm cao cấp từ cát trắng Sản xuất cát khuôn đúc (cát bọc nhựa) là nguyên liệu chế...