Hệ thống kiểm định chất lượng

Toàn bộ quy trình chế biến sản phẩm được kiểm tra theo dõi bằng các thiết bị đo lường phân tích hiện đại gồm các thiết bị quang phổ phát xạ Plasma Ultima 2 Visee Radial (France), máy sàng lưới nhiều cấp (Japan), máy nghiền mẫu (Japan), máy đo độ trắng (Japan), thiết bị đo và phân tích cỡ hạt sử dụng công nghệ Tri-Laser (USA) và được điều khiển hoàn toàn bằng hệ thống tự động hóa PLC và Scada.