Sản xuất đạt chỉ tiêu trong tình hình dịch Covid phức tạp

Năm 2020 với tình hình dịch diễn biến phức tạp và kéo dài, cán bộ và nhân viên công ty Hoằng Tiệp vẫn ra sức thi đua đạt chỉ tiêu BGĐ đề ra cho năm 2020. Đáp ứng đầy đủ nhu cầu của các đối tác quan trọng trong và ngoài nước.